Om oss

Lions Club Enebakk

Etablert 1968

Org nr. 993 335 339

 

Lions Clubs International er en frivillig, verdensomspennende humanitær organisasjon som har vært «til tjeneste» i over 100 år.  Internasjonalt når vi ut til over 200 millioner mennesker gjennom våre aktiviteter og prosjekter. Når en katastrofe inntreffer, trår de lokale klubbene i det rammede området til med hjelpetiltak. Med et globalt nettverk av Lionsklubber i ryggen, og ikke minst, vårt handlekraftige internasjonale hjelpefond, LCIF, kan Lions raskt respondere i kriser. 

Utover katastrofehjelp og humanitær bistand, har Lions fem globale formål: diabetes, barnekreft, sult, miljø og syn. 

I Norge organiserer frivillige i Lions både landsdekkende og lokale aktiviteter for å hjelpe mennesker i inn- og utland. 

Medlemmene i norske Lionsklubber samler inn penger året rundt for å finansiere arbeidet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og vi er opptatt av at pengene skal nå helt frem til de som trenger hjelp. Alle innsamlede midler går til hjelpeaktiviteter, mens drift av organisasjonen finansieres gjennom medlemskontingent. 

Mesteparten av de innsamlede midler går tilbake til klubbens lokalsamfunn. Det er viktig at en Lionsklubb møter lokale behov, og bestemmer derfor selv hvilke tiltak de ønsker å støtte. Eksempler på lokale aktiviteter er forebyggende tiltak for barn og unge, støtte til personer med funksjonsnedsettelser, å gi en hjelpende hånd til vanskeligstilte familier eller å skape liv og røre på aldershjemmet.

 

Lions Club Enebakk – Hvem er vi, og hva gjør vi?

 1. Stiftet i mai 1968

Klubben har for tiden 22 medlemmer. Vi møtes første torsdag i måneden til sosialt samvær på Ignarbakke, og hvor vi snakker om hvordan vi kan hjelpe mennesker som trenger en håndsrekning.

 1. Inntektsbringende aktiviteter

En viktig del av klubbens arbeid er å skaffe penger til de forskjellige hjelpetiltakene vi ønsker å gjennomføre. Alle disse pengene kanalisert gjennom et eget aktivitetsregnskap. De viktigste inntektsbringende aktiviteter har i de seneste årene gitt netto årlige inntekter på ca kr 180,000.- fordelt som følger:

 

 • Juleblomstsalget
 • Tulipanaksjonen
 • Badevakttjeneste
 • Grasrotandel

 

 1. Hovedaktiviteter

Alle inntektene i aktivitetsregnskapet blir fordelt på forskjellige aktiviteter med ca 50% lokalt, 25% nasjonalt og 25% internasjonalt. I anledning klubbens 50-års jubileum i 2018 klarte vi å skaffe tilveie et noe større pengebeløp, slik at vi kunne tilgodese lokale tiltak med til sammen ca kr 140,000 til lokale tiltak, kr 20,000 til nasjonale tiltak og ca kr 90,000 internasjonalt.

 

De lokale aktivitetene omfattet støtte til bl.a:

 • Frivillighetssentralen – julefest for flyktninger
 • Støtte til funksjonshemmede i Driv idrettslag
 • Grillkveld for funksjonhemmede
 • Støtte til Enebakk Motorsportsenter
 • Støtte til Bøndernes Hus som drives på dugnad
 • Støtte til Leikarringen og Ignarbakke
 • Støtte til Ytre Enebakk Musikkorps
 • Støtte til ungdomsarbeid (Power Station) i Filadelfiakirken
 • Støtte til lysløype for Enebakk Idrettsforening
 • Lions Internasjonale Fredsplakat Tegnekonkurranse for barn i alderen 11-13 år
 • Lokale tiltak for eldre og syke, julegaver, blomster
 • I tillegg til økonomisk støtte bidrar klubbens medlemmer også med diverse gratisdugnader som f.eks:
 • Badevakthjelp slik at det kan opprettholdes et tilbud om 4 timers ukentlig oppvarmet badebasseng for eldre og barn i Enebakk – bidratt med ca 60 to-timers økter av klubbens medlemmer og ektefeller i samarbeid med Sanitetsforeningen
 • Bidratt med vaffelsteking for beboere på Ignatun
 • Kjøring i forbindelse med blomstersalg og andre aktiviteter – ca 3,000 kilometer og 250 arbeidstimer

 

De nasjonale aktivitetene omfattet støtte til bl.a:

 • Camp Fjalir, sommerleir for unge med nedsatt fysisk funksjonsdyktighet
 • Lions Førerhundskole
 • Helsesportuke i Tana, en ukes opphold med diverse aktiviteter for funksjonshemmede
 • Lions Norges Katastrofekonto, benyttes av Lions sentralt ved nasjonale katastrofer
 • Ridderrennets Venner/Barnas Ridderuke, leir for funksjonshemmede barn og ungdom
 • Lions Ungdomskonto, støtte til ungdomsutveksling og Lions Ungdomspris for prisverdig innsats for medmennesker i lokalmiljøet (1,000)
 • Kjøring i forbindelse med TV-aksjonen – 20 biler med sjåfør

 

Våre internasjonale aktiviteter omfattet støtte til bl.a:

 • Bygging av en brønn i Uganda i Lions regi
 • SOS Barnebyer, fadderbarn i Peru
 • De Glemte Barna – Prosjekt til et senter for 500 syriske flyktningebarn i Libanon
 • Nordisk Samarbeidsråd Prosjekt, Bygging av skole for syriske flyktningebarn i Libanon
 • Øyehelseklinikk i Zambia, sluttføring av prosjektet, som også er NORAD-finansiert. Under prosjektet har mer enn 1 mill. mennesker fått sjekket synet, flere hundre øyeleger og øyesykepleiere er utdannet, og ca 80,000 mennesker har blitt operert og fått synet tilbake
 • Lions International Foundation, et internasjonalt hjelpefond i forbindelse med naturkatastrofer etc
 • Aid In Meeting, reisestøtte til norske ungdommer som bidrar til å igangsette og delta i hjelpeprosjekter i Afrika
 • Internasjonalt Distriktsprosjekt, bygging av skole i Zambia
 • Støtte til internasjonale ungdomsleire i Norge

 

 

 1. Klubbstyre for året 2021-22

Styret består av følgende personer:

President                                     Gunnar Berg              

Vice President                            Magnar Nordlie                                             

Sekretær                                     Frank Rustad                        

Kasserer                                     Ståle Rustad                                     

Klubbmester                               Tor Fangan                                       

Past President                            Knut Grøholt                         

IT/Redaktør                                Tor Henry Kristoffersen